BİLİMSEL PROGRAM

02 Mayıs 2024 Perşembe

KURS

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Endoskopi Ünitesi

A SALONU (CANLI YAYIN)

ENDOSKOPİK İŞLEMLER KURSU
Kurs Direktörü: Bünyamin Sarıtaş Oturum Başkanları: Fatih Albayrak, Fatih Tekin

13.00-17.00

AŞEAH
Adnan Taş

ODA 1: ERCP ve EUS Uygulamaları
1.Oturum
13.00-15.00
Konuşmacılar: Hakan Şentürk, Süleyman Günay

15.00-15.30 Kahve Arası

2.Oturum
15.00-17.30
Konuşmacılar: Bülent Ödemiş, Emrah Alper

ODA 2: ESD/EMR ve POEM Uygulamaları
1.Oturum
13.00-15.00
Konuşmacılar: Bahri Abaylı, Süleyman Günay, Hasan Yılmaz

15.00-15.30 Kahve Arası

2. Oturum
15.00-17.30
Bahri Abaylı, Süleyman Günay, Hasan Yılmaz

Salon B

OLGULARLA İNFLAMATUVAR BARSAK HASTALIKLARI KURSU
Kurs Direktörü: Burçak Evren Taşdoğan

Panel 1: Olgularla İBH
Oturum Başkanı: Burçak Evren Taşdoğan

13.00-13.20

Ülseratif Kolit Atağı Nasıl yönetelim?
Konuşmacı: Öykü Tayfur Yürekli

13.20-13.40

CMV- Masum Seyirci mi? Suçlu mu?
Konuşmacı: Aslı Çiftçibaşı Örmeci

13.40-14.00

İBH de hedefe yönelik tedavide endoskopik takip nasıl yapılmalı?
Konuşmacı: Banu Kara

14.00-14.10

Tartışma

14.10-14.30

Kahve Arası

Panel 2: Olgularla İBH
Oturum Başkanları: Sezgin Barutçu

14.30-14.50

Genç Yaşta Tedaviye Dirençli İBH Hastası- Ne Düşünelim?
Konuşmacı: Sevinç Garip

14.50-15.10

Geriatrik İBH hastalarda yönetim, farklı olarak nelere dikkat edelim?
Konuşmacı: Oğuzhan Yıldırım

15.10-15.30

İBH- Gebelik ve Laktasyon
Konuşmacı: Salih Tokmak

15.30-15.40

Tartışma

15.40-16.00

Kahve Arası

Panel 3: Olgularla İBH
Oturum Başkanları: Aslı Çiftçibaşı Örmeci

16.00-16.20

İzole crohn hastalığı mevcut, medikal tedavi mi? Cerrahi mi?
Konuşmacı: Furkan Çağın

16.20-16.40

Tedaviye Dirençli Fistülizan Hastalık
Konuşmacı: Sezgin Barutçu

16.40-16.50

Tartışma

16.50-17.00

Kahve Arası

Panel 4: Olgularla İBH
Oturum Başkanları: Burcak Evren Taşdoğan

17.00-17.20

Hangi İBH hastasına hangi biyolojik ajan?
Konuşmacı: Tarkan Karakan

17.20-17.40

İBH hastasında biyobenzerlere geçmek: neden? ne zaman? Nasıl?
Konuşmacı: Burcak Evren Taşdoğan

17.40-17.50

Tartışma

17.50-18.00

Kapanış

03 Mayıs 2024 Cuma

Salon A

Panel 1: Epigenetik Perspektif: Beslenme
Oturum Başkanları: Nurdan Tözün, Sedat Boyacıoğlu, Tarkan Karakan

09.00-09.20

Beslenmenin bağırsak fizyolojisine etkisi
Konuşmacı: Sedat Boyacıoğlu

09.20-09.40

Beslenmenin karaciğer fizyolojisine etkisi
Konuşmacı: Züleyha Akkan Çetinkaya

09.40-10.00

Beslenmenin karsinogenezis de yeri
Konuşmacı: Hakan Ümit Ünal

10.00-10.10

Tartışma

10.10-10.30

Kahve Molası

10.30-11.10

AÇILIŞ TÖRENİ(A Salonu)
Saygı duruşu, İstiklal Marşı, Kongre başkanı konuşması

11:10-11:40

Janssen

Janssen Uydu Sempozyumu
Konu: İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarının Tedavisinde Stelara
Oturum Başkanları: Mehmet Demir
Konuşmacılar: Mehmet Demir, Aslı Çiftcibaşı Örmeci

Panel 4. Karaciğer Transplantasyon Paneli
Oturum Başkanları: Meral Akdoğan Kayhan, Zeki Karasu, Hale Gökçen

11.40-12.00

Karaciğer Transplantasyon zamanlaması: Çok erken? Çok geç? İdeal zaman nasıl öngörülebilir
Konuşmacı: Yaşar Tuna

12.00-12.20

Karaciğer transpantasyonunun erken dönem komplikasyonlarının yönetimi
Konuşmacı: İbrahim Aliosmanoğlu

12.20-12.40

Karaciğer transplantasyonu sonrası immünosüpressif tedavi
Konuşmacı: Murat Akyıdız

12.40-12.50

TARTIŞMA

12.50-14.00

ÖĞLE YEMEĞİ

Klimik ve Agihder Dernekleri ile Ortak Oturum

Panel 5: Dünyda ve Türkiyede Viral hepatit Eleminasyonu
Oturum Başkanları: Bilgehan Aygen, Necati Örmeci

14.00-14.20

Dünya sağlık örgütü viral hepatit eleminasyon çalışmaları
Konuşmacı: Mehmet Demir

14.20-14.40

Türkiyede viral hepatit eleminasyon çalışmaları
Konuşmacı: Neşe Demirtürk

14.40-15.00

Ülkemizde kronik hepatit C eleminasyon kapasamında tarama ve tedavide neredeniz?
Konuşmacı: Süda Tekin

15.20-15.30

TARTIŞMA

Panel 7: Siroz Komplikasyonları Paneli-1
Oturum Başkanları: Ramazan İdilman, Osman Ersoy

15.30-15.50

Varis kanamasına güncel yaklaşım
Konuşmacı: Arif Mansur Coşar

15.50-16.10

Hepatik Ensefolopatili Hastalara Güncel Yaklaşım
Konuşmacı: İbrahim Halil Bahçecioğlu

16.10-16.30

Hepatopulmoner Sendrom ve Portopulmoner HT
Konuşmacı: Engin Altınkaya

16.30-16.40

Tartışma

16.40-17.00

Kahve Arası

Panel 9. Siroz Komplikasyonları Paneli - 2
Oturum Başkanları: Hilmi Ataseven, Kendal Yalçın

17.00-17.20

Portal Hipertansiyon Güncellemesi
Konuşmacı: Fulya Günşar

17.20-17.40

Hepatik Osteodistrofi
Konuşmacı: Savaş Göktürk

17.40-18.00

Sarkopeni ve Kırılganlık
Konuşmacı: Ramazan Erdem Er

18.00-18.10

TARTIŞMA

Salon B

Panel 2: Gastroenteroloji ve Yapay Zeka
Oturum Başkanları: Abdulkadir Dökmeci, Halis Şimşek

09.00-09.20

Yapay Zeka Nedir?
Konuşmacı: Selim Aydemir

09.20-09.40

GIS endoskopide Yapay Zeka
Konuşmacı: Cem Şimşek

09.40-10.00

Karaciğer Hastalıklarında Yapay Zeka
Konuşmacı: Yasemin Hatice Balaban

10.00-10.10

TARTIŞMA

10.10-10.30

Kahve Molası

10.30-11.10

AÇILIŞ TÖRENİ(A Salonu)
Saygı duruşu, İstiklal Marşı, Kongre başkanı konuşması

Panel 4: Konsültasyon istendi?
Oturum Başkanları:Canan Alkım, Şule Poturoğlu

11.40-12.00

İmmünoterapide HBV’yi nasıl yönetelim?
Konuşmacı: Hakan Dursun

12.00-12.20

Opere olacak hastanın eşlik eden karaciğer hastalığı var?
Konuşmacı: Ebru Akın

12:20-12.40

İBH hastası gebe kaldı?
Konuşmacı: Elif Yorulmaz

12.40-12.50

TARTIŞMA

12.50-14.00

ÖĞLE YEMEĞİ

Panel 6. HCC Paneli
Hepatosellüler Karsinoma: Yeni Kavramlar ve Yükselen Tedaviler
Oturum Başkanları: Hikmet Akkız, Süleyman Çetinkünar

14.00-14.20

HCC İmmunobiyolojisi ve Tedavi Yanıtına Etkileri
Konuşmacı: Hikmet Akkız

14.20-14.40

Lokal-Bölgesel Tedaviler: Bugünü ve Geleceği
Konuşmacı: Mustafa Özdemir

14.40-15.00

İmmünoterapiler: Hedefe Ulaşabilecek miyiz?
Konuşmacı: Berksoy Şahin

15.00-15.20

Rezeksiyon/Karaciğer Nakli: Evreleme Sistemleri Yeterli mi?
Konuşmacı: Hamdi Karakayalı

15.20-15.30

Tartışma

Panel 8. Poliklinik Keşmekeşi
Oturum Başkanları: Hüseyin Alkım, Naciye Özlem Saygılı Yönem

15.30-15.50

İstemsiz kilo kaybı GIS hastalığı mıdır? Yeme bozukluğu mudur?
Konuşmacı: İsmail Hakkı Kalkan

15.50-16.10

Dispepsi: Organik mi? Fonksiyonel mi?
Konuşmacı: Yusuf Serdar Sakin (online)

16.10-16.30

Çölyak ve Çölyak dışı glüten duyarlılığı
Konuşmacı: Ahmet Uyanıkoğlu

16.30-16.40

TARTIŞMA

16.40-17.00

Kahve Arası

Panel 10: Gastroenteroloji 2023-2024 Trend Topic Konular
Oturum Başkanları: Bünyamin Sarıtaş, Ayhan Hilmi Çekin

17.00-17.20

Pankreatik kanser öngörülebilir mi?
Konuşmacı: Ramazan Dertli

17.20-17.40

Kolonoskopi Kalitesini Artıracak İpuçları ve Teknikler
Konuşmacı: Feyzullah Uçmak

17.40-18.00

Kronik zeminde gelişmiş akut karaciğer yetmezliğinde yeni tedavi yaklaşımları
Konuşmacı: Yusuf Kayar

18.00-18.10

Tartışma

Salon C

Sözlü Sunumlar
Oturum Başkanları: Hilmi Ataseven, Ayşe Albayrak

14:00-14:15

Geriatrik populasyonda sarkopeni ile non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı arasındaki ilişki
Konuşmacı: Selim Demirci

14:00-14:15

Geriatrik populasyonda sarkopeni ile non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı arasındaki ilişki
Konuşmacı: Selim Demirci

14:15-14:30

Kronik Hepatit B İnfeksiyonu Tanılı Hastalarda Delta Hepatit Sıklığı: Üçüncü Basamak Bir Hastanın Sonuçlarının Analizi
Konuşmacı: Ahmet Uyanıkoğlu

14:30-14:45

İnflamatuvar barsak hastalığı tanılı çocukların retrospektif olarak değerlendirilmesi: Tek merkez deneyimi
Konuşmacı: Sevinç Garip

14:45-15:00

Zorlu kanülasyonda transpankreatik biliyer sfinkterotomi ile double guidewire tekniklerinin karşılaştırılması
Konuşmacı: Bayram İnan

15:00-15:15

Üçüncü basamak merkezde Fibroscan deneyimimiz
Konuşmacı: Bayram İnan

15:15-15:30

Malignite ve Tüberküloz ilişkili asit ayırıcı tanısında İnflamatuvar Bir Belirteç Olarak NLO'nun etkinliği
Konuşmacı: Feyzullah Uçmak

15:15-15:30

Eosinofilik Özofajit Tanılı Hastada Mide Perforasyonu ve Çıkarılacak Dersler
Konuşmacı: Suleyman Yıldırım

15:45-16:00

İnflamatuvar Bağırsak Hastalığı (İBH) Tanısı Alan Hastalarda Bağlanma Stilleri, Psikolojik İyi Oluş, Benlik Saygısı ve Obsesif- Kompülsif Bozukluk Belirtilerinin Ölçülmesi ve Çözüm Önerileri
Konuşmacı: Yavuz Sarı

16:00-16:15

Ratlarda pantoprazol ve rabeprazolün sperm üzerine etkilerinin araştırılması
Konuşmacı: Zekeriya Keskin

16:15-16:30

Akut Pankreatit ile Takipli Hastalarda Serum İnterferon Alfa, Beta ve Regülatör Faktör 1,2,3,4,7 Düzeyleri
Konuşmacı: Gamze Bulut

16:30-16:45

Akut Pankreatitin Şiddetinin Belirlenmesinde Yeni Biyobelirteçler
Konuşmacı: Eda Aytimur

04 Mayıs 2023 Cumartesi

Salon A

Panel 11: Yeni başlayanlar için EUS
Oturum Başkanları: Emrah Alper, Hakan Şentürk

09:00-09:20

Biliyo-pankreatik EUS
Konuşmacı: Müjde Soytürk

09:20-09:40

EUS ile kime ne zaman, nasıl biyopsi?
Konuşmacı: Deniz Duman

09:40-10:00

Tanısal Endohepatoloji
Konuşmacı: Fatih Albayrak

10:00-10:20

Endosonografide 2024
Konuşmacı: Hakan Şentürk

10:20-10:30

Tartşma

Viral Hepatit Savaş derneği ile ortak oturum
Panel 14: Kronik Viral Hepatit B
Oturum Başkanları: Fehmi Tabak, Mehmet Demir

10.30-10.50

Tedavi endikasyonunu genişletelim mi?
Konuşmacı: Ulus Salih Akarca

10:50-11.10

Tedavi sırasında saptanan düşük vireminin klinik önemi ve yönetimi
Konuşmacı: Hatice Rahmet Güner

11.10-11.30

Kimlerde tedaviyi kesebiliriz?
Konuşmacı: Mehmet Asıl

11.30-11.50

Kahve Arası

11:50-12:20

Rercordati

Nobel İlaç Uydu Sempozyumu
Konu: Türkiye'nin İlk Retrospektif Hepatit B Hasta Kayıt Çalışması
Moderatör: Mehmet Demir
Konuşmacı: Ömer Fehmi Tabak, Hatice Rahmet Güner

12.10-13.00

ÖĞLE YEMEĞİ

Panel 17: Kronik Viral Hepatit B
Oturum Başkanları: Kadir Demir, Mustafa Tahtacı

13.00-13.20

Pankreatik yağlanma
Konuşmacı: Orhan Sezgin

13.20-13.40

PEY
Konuşmacı: Kadir Demir

13.40-14.00

Otoimmün Pankreatit
Konuşmacı: Zahide Şimşek

14:00-14:30

Kahve Arası

14:30-15:00

Rercordati

Recordati İlaç Uydu Sempozyumu
Konu: Kolonoskopi Öncesi Bağırsak Temizliğinin Önemi
Oturum Başkanları: Hakan Dursun
Konuşmacı: İbrahim Doğan

Panel 20. Gebelik ve Gastrointestinal Sistem
Oturum Başkanları: Mustafa Erbayrak, Burçak Evren Taşdoğan

15.00-15.20

Gebelik Ve GIS Hastalıklarında Sık Kullanılan İlaçlar
Konuşmacı: İlker Şen

15.20-15.40

Gebelik Ve Endoskopik İşlemler
Konuşmacı: Yasemin Gökdelen

15.40-16.00

16.00-16.10

TARTIŞMA

16.10-16.30

Kahve Arası

16.30-17.15

Hep Beraber Viral Hepatit Vakalarımızı Tartışıyoruz
Oturum Başkanları: Fehmi Tabak, Yusuf Önlen, Mehmet Demir
Tartışmacılar: Ulus Salih Akarca, Rahmet Güner, Hakan Dursun, Neşe Demirtürk, Ramazan İdilman

17.15-17.30

Dünden Bugüne Türkiye'de Hepatoloji
Konuşmacı: Abdulkadir Dökmeci

17.30-17.45

Kapanış
Oturum Başkanları: Banu Kara, Adnan Taş, Bünyamin Sarıtaş, Burçak Evren Taşdoğan
Konuşmacı: Nevin Akçaer Öztürk

17.45-18:00

9. Anadolu Gastroenteroloji Günleri 2025
Oturum Başkanları: Hilmi Ataseven, Hakan Dursun, Fatih Albayrak, Mehmet Asıl
Konuşmacı: Mehmet Demir

Salon B

Panel 12: İBH Paneli
Oturum Başkanları: Orhan Sezgin, Banu Kara

09.00-09.20

Güncel tedavi stratejileri ile Ülseratif Kolit yönetimi
Konuşmacı: Yasemin Özderin Özin

09.20-09.40

Güncel tedavi stratejileri ile Crohn Hastalığı Yönetimi
Konuşmacı: Enver Üçbilek

09.40-10.00

İBH da Beslenme
Konuşmacı: Bülent Albayrak

10.00-10.20

Güncel tedavi stratejileri İBH hayat kalitesini arttırmakta mı?
Konuşmacı: Burçak Evren Taşdoğan

10.00-10.30

Tartışma


Panel 15. Kolorektal Kanser Paneli
Oturum Başkanları: Deniz Öğütmen Koç, Türker Egesel

10.30-10.50

Kolorektal kanserde biyobelirteçler: Klinik pratiğe yansımala
Konuşmacı: İ. Oğuz Kara

10:50-11.10

Kolorektal Kanserde Cerrahi Gelişmeler
Konuşmacı: Alper Sözütek

11.10-11.30

Kolorektal kanserde endoskopik tedaviler
Konuşmacı: Erkin Öztaş

11.50-12.00

Kahve Arası

12.20-13.00

ÖĞLE YEMEĞİ

Panel 18.Metabolik sendrom ve Gastrointestinal sistem
Oturum Başkanları: Burçak Kayhan, Hakan Dursun

13.00-13.20

MASH/MAFLD tanı ve tedavisine güncel yaklaşım
Konuşmacı: Nevin Akçaer Öztürk

13.20-13.40

Obesite ve mikrobiota
Konuşmacı: Hakan Alagözlü

13.40-14.00

Obezite tedavisinde yeni tedaviler ve bariatrik yöntemler
Konuşmacı: Cengiz Pata (online)

14:00-14:30

Kavhe Arası

Panel 21.Motilite Paneli
Oturum Başkanları: Aşkın Erdoğan, Fehmi Ateş

15.00-15.20

Kabızlık: Tanı ve tedavi yaklaşımlarında güncel durum
Konuşmacı: Aşkın Erdoğan

15.20-15.40

PPI cevapsız reflü hastalarının reflü testleri ile değerlendirilmesi
Konuşmacı: Altay Çelebi (online)

15.40-16.00

Özefagus motilite bozuklukları ve HRM yorumlaması
Konuşmacı: Fehmi Ateş

16.00-16.10

TARTIŞMA

16.10-16.30

Kahve Molası

Salon C

Panel 13. Biliyer Sistem Hastalıları Paneli 1
Oturum Başkanları: Galip Ersöz, Ümit Akyüz

09.00-09.20

MRCP De Koledokda Darlık Saptandı. Tanı İçin Ne Yapalım?
Konuşmacı: Murat Korkmaz

09.20-09.40

Portal Biliopati Yönetiminde Ne Yapalım?
Konuşmacı: Ufuk Avcıoğlu (online)

09.40-10.00

Karaciğer Nakli Sonrası Biliyer Komplikasyon Gelişti, Ne Yapalım?
Konuşmacı: Yılmaz Bilgiç (online)

10.00-10.20

ERCP’ye Sekonder Akut Pankreatit, Nasıl Önlerim? Nasıl Yönetirim?
Konuşmacı: Murat Kekilli

10.20-10.30

Tartışma


Panel 16. Terapötik Endoskopi Paneli
Oturum Başkanları: Ahmet Bektaş, Adnan Taş

10.30-10.50

POEM
Konuşmacı: Bahri Abaylı

10:50-11.10

GIS Kanamalarda Terapötik İşlemler
Konuşmacı: Adnan Taş

11.10-11.30

GIS’ de Stentleme
Konuşmacı: Bünyamin Sarıtaş

11.30-11.50

Kahve Arası

12.00-13.00

ÖĞLE YEMEĞİ

Panel 19. Gastroenteroloji 2023-2024 Trend Topic Konular
Oturum Başkanları: Ganiye Tileylioğlu, Hilmi Ataseven

13.00-13.20

Endemik Mide Ca Görülen Bölgelerde Erken Mide Kanseri Tespit Etme Stratejileri Ne Olmalı?
Konuşmacı: Yaren Dirik

13.20-13.40

Sirozun Dekompansasyon Paternlerinin Yeni Klinik Ve Prognostik İşaretleri
Konuşmacı: Ömer Öztürk

13.40-14.00

Alkolik Hepatitide Medikal Tedavi
Konuşmacı: Serkan Cerrah

14:00-14:30

Kahve Molası

Panel 22.Biliyer Sistem Hastalıları Paneli 2
Oturum Başkanları: Yücel Üstündağ, Bünyamin Sarıtaş

15.00-15.20

Primer Sklerozan Kolanjit Güncel Yaklaşım
Konuşmacı: Mehmet Yalnız

15.20-15.40

Billiyer Pankretit Yönetiminde Güncel Yaklaşım
Konuşmacı: Mustafa Akar

15.40-16.00

İmmünglobulin G4 ilişkili Kolanjit Güncel Yaklaşım
Konuşmacı: Mehmet Ali Kösekli

16.00-16.10

TARTIŞMA

16.10-16.30

Kahve Molası

05 Mayıs 2023 Pazar

SALON A

Panel 24. Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanları: Hilmi Ataseven, Hakan Dursun, Mehmet Asıl

09.00-09.30

Konuşmacı: Fatih Albayrak

09.20-09.40

Konuşmacı: Mehmet Demir

Sözlü Sunumlar 1
Oturum Başkanları: Mehmet Demir

09.40-10.00

Sözlü Sunumlar 2
Oturum Başkanları: Hakan Dursun

10.00-11.00

Sözlü Sunumlar 3
Oturum Başkanları: Fatih Albayrak

11.00-12.00