Bilimsel ProgramProgram

BİLİMSEL PROGRAM
30 Eylül 2021 SALON A SALON B SALON C
  Sözlü Bildiriler 1(Video)
Oturum Başkanları: Hüseyin Ataseven, Hüseyin Korkmaz, Sezgin Vatansever
Sözlü Bildiriler 2
Oturum Başkanları: Yasemin Balaban, Metin Uzman, Ganiye Tileylioğlu
15.00 - 16.50 Balon dilatasyon sırasında perfore olan akalazyalı hastada endo-loop ile kapatma tekniği: vaka takdimi.
Konuşmacı : Süleyman Günay

Dev pankreatik psödokistin, kombine endoskopik ve perkütan yöntem ile etkin drenaj tedavisi. Olgu video sunumu
Konuşmacı : İlhami Yüksel

Zor Kanülasyonda Transpankreatik Biliyer Sfinkterotomi
Konuşmacı : Fatih Kıvrakoğlu

Psödomembranöz kolitile prezente olan ülseratif kolitli olgu sunumu
Konuşmacı : Vedat Kılıç

Over-the-scope klip kullanılarak duodenokolik fistülün kapatılması
Konuşmacı : Erol Çakmak

Büyük ve multipl hepatolitiyazisli hastalarda ultra mini perkütal hepatolitotomi.
Konuşmacı: Ahmet Öztürk
15:00 - 15:30 Covid mi? koledokolityazis mi? gebelik kolestazı mı?: olgu sunumu
Konuşmacı : Hacer Uyanıkoğlu

Crohn hastasında mesalazine bağlı miyoperikardit
Konuşmacı : Şule Poturoğlu

Sözlü Bildiriler 3
Oturum Başkanları: Remzi Akdoğan, Yahya Atayan, Şehmus Ölmez
15:30 - 16:50 Hepatoselüler karsinomalı hastalarda histolojik farklılaşmanın, morfolojik faktörler ve AFP değerleri ile ilişkisi
Konuşmacı : Salih Tokmak

Paracaval lipom kronik karaciğer hastalığı için bir ipucu olabilir mi?
Konuşmacı : Cengiz Kadıyoran

Fournier gangreninde kaynak nerede? Bilgisayarlı tomografinin rolü
Konuşmacı : Pınar Diydem Yılmaz

Geriatrik Hastalardaki Endoskopi ve Patoloji Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Konuşmacı : Volkan Gökbulut
16:50 - 17:00 KAHVE MOLASI 16:50 - 17:00 KAHVE MOLASI
PANEL 1:
Terapötik endoskopik işlemlerle ilişkili, güncel pratik öneriler 1
Oturum Başkanları: Deniz Duman, Ümit Akyüz, Bülent Ödemiş, Serkan Doğan
17.00 - 17.15 Endosonografi ile hepatobiliyer anatomi ve pankreas anatomisinin değerlendirilmesi, pratik öneriler.
Konuşmacı: Fatih Albayrak
17.15 - 17.30 Endoskopik ve endosonografik olarak gastrointestinal submukozal tümörlerin değerlendirilmesi, güncel pratik öneriler.
Konuşmacı: Hakan Çamyar
17.30 - 17.45 Hangi hastada EMR, hangi hastada ESD güncel pratik öneriler.
Konuşmacı: Süleyman Günay
17.45 - 18.00 TARTIŞMA
18.00 AKŞAM YEMEĞİ
01 Ekim 2021 SALON A SALON B SALON C
  PANEL 2:
HCC taraması ve tedavisi ile ilişkili güncel, pratik öneriler
Oturum Başkanları: Abdulkadir Dökmeci, Ahmet Tekin, Fatih Güzelbulut
  PANEL 3:
Metabolik Karaciğer hastalıkları ve Obezite ile ilişkili güncel, pratik öneriler
Oturum Başkanları: Abdullah Sonsuz, Şule Poturoğlu
Sözlü Bildiriler 4
Oturum Başkanları: Ayşe Albayrak, Mehmet Alpua
09.00 - 09.15 Risk gurubundaki hastalarda HCC taraması ile ilişkili güncel, pratik öneriler
Konuşmacı: Mehmet Yalnız
09.00 - 09.15 NASH/NAFLD Tanı ve Tedavisine ilişkin güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Halil İbrahim Bahçecioğlu
09.15 - 09.30 Eskişehir’de Kolon Kanserlerinin Saptanmasında Tarama Testlerinin Kullanım Durumu: 2 Merkezli Retrospektif Çalışma
Konuşmacı: Yonca Yılmaz Ürün

SARS-CoV-2 mRNA aşısını takiben gelişen otoimmun hepatit olgusu
Konuşmacı: Enver Avcı

Anostomoz darlığı nedeniyle balon dilatasyonu yapılırken özofagus perforasyonu gelişen olgunun tam kaplı metal stentle tedavisi
Konuşmacı: Ahmet Yavuz
09.15 - 09:30 HCC hastalarında radyolojik tedaviler, kime? Hangi tedavi? Güncel pratik öneriler.
Konuşmacı: Süleyman Bakdık
09.15 - 09:30 Obezitenin medikal tedavisi ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Fehmi Ateş
Sözlü Bildiriler 5
Oturum Başkanları: Mehmet Ali Erdoğan, Müge Ustaoğlu
09.30 - 09.45 HCC hastalarında medikal tedavilerle ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Mehmet Artaç
09.30-09.45 Kronik hepatit B hastalarında karaciğer fibrozisinin belirlenmesinde biyopsisi şart mı? Güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Meral Akdoğan
09.30 - 09.45 Crohn Hastalarında Alkol Dışı Yağlı Karaciğer Sıklığı ve Etki Eden Risk Faktörleri
Konuşmacı: Ayşe Kefeli

Akut pankreatitte mortaliteyi tahmin etmek için nötrofil-lenfosit ve platelet-lenfosit oranlarının etkinliği: Tek merkezde geriye dönük bir çalışma
Konuşmacı: Mevlüt Kıyak

Kolorektal Kanser Taramasında Anatomik Yerleşimin Önemi
Konuşmacı: Yasemin Gökden
09.45 - 10.00 TARTIŞMA 09.45 - 10.00 Gaucher ve Fabry hastalığın tanı ve tedavisine ilişkin güncel, pratik öneriler
Konuşmacı: Murat Aladağ

10:00-10:10 TARTIŞMA
10.00 - 10.20 KAHVE MOLASI 10.10 - 10.20 KAHVE MOLASI 10.10 - 10.20 KAHVE MOLASI
10.20 - 11.00 AÇILIŞ TÖRENİ
  PANEL 4:
Karaciğer transplantasyonu ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Oturum Başkanları: Ali Demir, Hadi Yaşa, Fehmi Ateş
11.00 - 11.15 Karaciğer nakli için hasta seçimi konusunda güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Şerif Yılmaz
11.15 - 11.30 Kronik hepatit B ve C’li hastalarda karaciğer nakli öncesinde ve sonrasında antiviral tedavi ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Murat Bıyık
11.30 - 11.45 Karaciğer nakli sonrasında hasta takibi ve immünosupresif tedavi ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Ufuk Avcıoğlu
11.45 - 12.00 Karaciğer nakli sırasında yaşanan problemlerin çözümünde klinik pratiğimize yönelik güncel öneriler.
Konuşmacı: İbrahim Aliosmanoğlu
12.00 - 12.15 TARTIŞMA
12.15 - 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
12.15 - 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
  PANEL 5:
Kronik viral hepatit yönetimi ile ilişkili güncel, pratik öneriler 1
Oturum Başkanları: Necati Örmeci, Hürrem Bodur, Fehmi Tabak, Levet Doğanay
  PANEL 6:
İnflamatuar bağırsak hastalıkları ile ilişkili, güncel, pratik öneriler 1
Oturum Başkanları: Hakan Dursun, Fatih Albayrak
Sözlü Bildiriler 6
Oturum Başkanları: Kader Irak, Mesut Aydın
14.00 - 14.15 Kronik hepatit B tedavisinde doğru ilaç seçimi ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Murat Kekili
14.00 - 14.15 İnflamatuar bağırsak hastalıklarında beslenme ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Sabiye Akbulut
14.00 - 14.30 Çölyak hastalarında hematolojik parametrelerin hasta takibi ve diyet uyumu ile olan ilişkisi
Konuşmacı: Ayşe Şencan Pala

Pankreas solid ve kistik lezyonlarında endoskopik ultrason ve FNA sonuçları:Tek merkez verisi
Konuşmacı: Ayça Gökçen Değirmenci Saltürk

Hastanede Yatan Çocuklarda Malnütrisyon Sıklığı
Konuşmacı: Reyhan Kaya Gümüştekin
14.15 - 14.30 Kronik hepatit B enfeksiyonunda (eski inaktif taşıyıcılar) tedavi verelim mi? Yeni ilaçlar neler getirecek? Güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Ebubekir Şenateş
14.15 - 14.30 İnflamatuar bağırsak hastalığında mesalazin kullanımına ilişkin güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Can Gönen
14.30 - 14.45 Hepatit C enfeksiyonun eliminasyonu için güncel, pratik öneriler
Konuşmacı: Murat Taner Gülşen
14.30 - 14.45 Gebelikte Crohn hastalığının yönetimi ile ilişkili güncel pratik öneriler.
Konuşmacı: Yasir Furkan Çağın
14.45 - 15.00 TARTIŞMA
14.45 - 15.00 TARTIŞMA
15.00 - 15.30 KAHVE MOLASI
Yer: Pharmactive Stand
"İyi Sorular, Uzmanından İyi Yanıtlar"
Konuşmacı: Fehmi Ateş
15.45 - 16.30 Abbvie Uydu Sempozyumu
Oturum Başkanı: Mehmet Demir
Kayıp Hepatit C’li kalmasın!
Konuşmacı: Bilal Toka
  PANEL 7:
Kronik viral hepatit yönetimi ile ilişkili güncel, pratik öneriler 2
Oturum Başkanları: Edip Uçar, Murat Bıyık
  PANEL 8:
İnflamatuar bağırsak hastalıkları ile ilişkili, güncel, pratik öneriler 2
Oturum Başkanları: Ahmet Bektaş, Osman Ersoy
Sözlü Bildiriler 7
Oturum Başkanları: Aburrahman Şahin, Mesut Sezikli, Ramazan Dertli
16.30 - 16.45 Kronik hepatit B tedavisi alan hastaların takibi ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Mustafa Kemal Çelen
16.15 - 16.30 İnflamatuar bağırsak hastalıklarında mesalazin tedavisi kesilebilir mi? Hangi hastalarda? Ne zaman? güncel, pratik öneriler
Konuşmacı: Buğra Tolga Konduk
16.15 - 16.45 Gastrik Antral Vasküler Ektaziyi tanımada kapsül endoskopinin yeri var mı?
Konuşmacı: Fatma Ebru Akın

Kolonoskopi hazırlığına sekonder gelişen hiponatremi olgusu: su intoksikasyonu
Konuşmacı: Yaren Dirik
16.45 - 17.00 Gebelikte kronik hepatit B yönetimi ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Gökhan Güngör
16.30 - 16.45 İnflamatuar bağırsak hastalıklarında Azotiyopürin tedavisi ile ilişkili dikkat edilmesi gereken hususlar, tedaviyi hangi hastalarda, ne zaman kesebiliriz? güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Yücel Üstündağ
17.00 - 17.15 İmmünsüpresif hastalarda kronik hepatit B yönetimi ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Erol Çakmak
16.45 - 17.00 İnflamatuar bağırsak hastalığında Sars-Cov2 pozitifliği ve İBH üzerine etkileri: Tersiyer tek merkez deneyimi.
Konuşmacı: İlhami Yüksel
17.15 - 17.30 TARTIŞMA
17.00 - 17.15 TARTIŞMA
  PANEL 9:
Poliklinikte sık karşılaşılan bazı hastalıklarla ilişkili güncel, pratik öneriler
Oturum Başkanları: Ayşe Kefeli, Elif Yorulmaz, Firdevs Topal, Hakkı Polat
  PANEL 10:
Kovid 19 pandemisinde karaciğer ve viral hepatitler
Oturum Başkanları: Yeşim Taşova, Yusuf Önlen, Beytullah Yıldırım
17.30 - 17.45 Fonksiyonel dispepsi olan hastaya yaklaşım ve tedavisi ile ilişkili güncel, pratik öneriler
Konuşmacı: Feyzullah Uçmak
17.15 - 17.30 Kovid 19 pandemisi sırasında Kronik hepatit B yönetiminde yaşanan zorluklar ve çözümleri, güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Bilgehan Aygen
17.45 - 18.00 İritabl bağırsak sendromu ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Adnan Taş
17.30 - 17.45 Kovid 19 pandemisi sırasında Kronik hepatit C yönetiminde yaşanan zoluklar ve çözümleri, güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Mehmet Çabalak
18.00 - 18.15 Kabızlığı olan hastanın yönetimi ve tedavisi ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Yusuf Kayar
17.45 - 18.00 Kovid 19 pandemisi sırasında sirotik hastaların yönetiminde yaşanan zorluklar ve çözümleri, güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Mustafa Çelik
18.15 - 18.30 TARTIŞMA
18.00 - 18.15 TARTIŞMA
18.30 AKŞAM YEMEĞİ
 
02 Ekim 2021 SALON A SALON B SALON C
  PANEL 11:
Terapötik endoskopik işlemlerle ilişkili, güncel pratik öneriler
Oturum Başkanları: Galip Ersöz, İrfan Koruk
  PANEL 12:
Gastroenterolojik acillerle ilişkili güncel, pratik öneriler
Oturum Başkanları: Ahmet Bektaş, Mustafa Yılmaz
  Sözlü Bildiriler Online 8
Oturum Başkanları: Ramazan Dertli, Ebru Akın
09.00 - 09.20 Perianal hastalıkların endoskopik yöntemlerle tedavisi ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Burçak Kayhan
09.00 - 09.20 Akut pankreatitte güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı:Aliye Soylu
09.00 - 09.30 Yaygın Değişken İmmün Yetmezliğin Farklı Gastrointestinal Prezentasyonları
Konuşmacı: Harun Küçük

Çocuklarda Nadir Bir Hematokezya Nedeni: Soliter Rektal Ülser Sendromu
Konuşmacı: Fatma İlknur Varol

Özofagus Gastrointestinal Stromal Tümörü:Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Konuşmacı: Berat Ebik

Akut varis kanamalarında acil ve erken endoskopinin klinik sonuçlarının karşılaştırılması
Konuşmacı: İbrahim Ethem Güven

Post-COVİD 19 Flurbiprofenin tetiklediği karaciğer hasarı olgusu
Konuşmacı: Betül Ersöz Acar

Major hepatektomi öncesi n-butyl cyanoacrylate ile portal ven embolizasyonunun etkinliği
Konuşmacı: Mehmet Kolu

İnflamatuvar Barsak Hastalığında Hastalık Aktivasyon ve Şiddetinin Değerlendirilmesinde Serum Adamts-7 ve Adamts-12 Düzeyi
Konuşmacı: Serdar Kayıhan
09.20 - 09.40 ERCP’de komplikasyonları önlemek için ne yapmalıyız? Güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Oğuz Üsküdar
09.20 - 09.40 Akut, şiddetli ülseratif kolit atağı takip ve tedavisi ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Burçak Evren Taşdoğan
  Sözlü Bildiriler Online 9
Oturum Başkanları: Banu Kara, Neşe Demirtürk, Adil Coşkun, Barış Yılmaz
09.40 - 10.00 POEM için uygun hasta seçimi ve POEM tekniği ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Bahri Abaylı
09.40 - 10.00 Hepatikensefolopati ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Naciye Özlem Saygılı Yönem
09:30-10:00 Alt Gastrointestinal Sistem Kanamalarının Nadir Bir Nedeni; Dieulafoy Lezyonu
Konuşmacı: Hatice Rızaoğlu Balcı

Acil kasık fıtığı tedavisinde, sepsis parametrelerinin cerrahi tercihler üzerine etkisi nedir?
Konuşmacı: Yüksel Altınel

Roma IV kriterlerine göre fonksiyonel dispepsili hastalarda reflü epizodlarının özellikleri
Konuşmacı: Mukaddes Tozlu

BİSAP skorlama sisteminin revize atlanta sınıflamasına göre akut pankreatit şiddetini belirlemedeki rolü
Konuşmacı: Sevil Özer Sarı

Huzursuz bacak sendromu ile Helikobakter pylori enfeksiyonu ilişkili midir?
Konuşmacı: Mustafa Kaplan

Dispepsi ile başvuran ve daha önce tetkik edilmemiş olan hastaların endoskopik değerlendirme sonuçları
Konuşmacı: Halık Tarık Kani

10.00 - 10.20 10.00 - 10.20 Akut üst gastrointestinal kanama ile ilişkili güncel, pratik öneriler.
Konuşmacı: Mahmut Yüksel
10.20 - 10.30 TARTIŞMA
10.20 - 10.30 TARTIŞMA
10.30 - 10.45 KAHVE MOLASI
10.30 - 10.45 KAHVE MOLASI
10.45 - 11.30 Amgen Uydu Sempozyumu
Biyoteknolojiden Gelen Güç Fark Yaratır: İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarının Tedavisinde Fark Yaratan Seçenek
Moderatör: Mehmet Demir
Konuşmacılar: Fehmi Ateş - İlhami Yüksel
11.30 - 11.45 KAHVE MOLASI
  Konferans 1:
Kadın crohn hastalığında güncel pratik öneriler.
Oturum Başkanları: Taylan Kav, Cem Aygün
  PANEL 14:
Nadir hastalıklarda güncel pratik öneriler
Oturum Başkanları: Aydın Şeref Köksal, Nevin Akçaer Öztürk
  Sözlü Bildiriler Online 10
Oturum Başkanları: Altay Kandemir, Zeki Mesut Yalınkılıç, Ulvi Demirel
11.45 - 12.00 IBH’lı kadın hastaların yönetimi ile ilişkili güncel pratik öneriler.
Konuşmacı: Yusuf Ziya Erzin
11.45 - 12.00 Wilson hastalığının tanısında ve tedavisinde güncel pratik öneriler
Konuşmacı: Aslı Çiftcibaşı Örmeci
11.45 - 12.15 Crohn Hastaların Covid 19 test pozitifliği ve kullandığı tedavi ile ilişkisi
Konuşmacı Kader Irak

Görülmemiş Bir Olgu: Çocuk Yaşda Genetik Molüküler Testler İle Varlığı Kanıtlanmış Wilson Hastalığı İle Otoimmün Hepatit Birlikteliği
Konuşmacı Anna Carina Ergani

Kolorektal Kanserde Endoskopik Özelliklerin Tümörün Evresi ve Patolojisi ile İlişkisi
Konuşmacı: Mehmet Önder Ekmen

Pandemi döneminde inflamatuvar barsak hastalığı olan hastalarda COVİD-19 korkusu ve yaşam kalitesinin değerlendirilmesi
Konuşmacı : Rasim Eren Cankurtaran

Yapay Zeka Algoritmaları ile Gastrointestinal Sistem Kanamalarında Prognoz Tahmini
Konuşmacı: Cem Şimşek

Planlanmış endoskopi randevularında devamsızlığı etkileyen faktörler; retrospektif kohort çalışması
Konuşmacı: Burcu Koçyiğit

Anti TNF-alfa tedavisi uygulayan gastroenteroloji harici kliniklerin Hepatit B farkındalığı
Konuşmacı: Muhammed Furkan Keser
12.00 - 12.15 Primer biliyer kolonjiopatide UDKA yanıtsız hastalarda ne yapalım; güncel pratik öneriler
Konuşmacı: Cumali Efe
12.15 - 12.30 TARTIŞMA
12.15 - 12.30 TARTIŞMA
12.30 - 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
12.30 - 14.00 ÖĞLE YEMEĞİ
  PANEL 15:
Oturum Başkanları: Mehmet Asıl, Hakan Dursun, Ahmet Uyanıkoğlu , Hilmi Ataseven
14.00 - 14.30 Akılcı İlaç Kullanımı
Konuşmacı: Mehmet Demir
14.30 - 15.00 KAHVE ARASI
15.00 - 15.10 KAPANIŞ TÖRENİ