İletişimBilimsel Yazışmalar İçin
Bilimsel Sekreterya

Doç. Dr. Mehmet ASIL
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ MERAM TIP FAKÜLTESİ,İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI
E-Mail : drmehmetasil@yahoo.com.tr
Prof. Dr. Mehmet DEMİR
MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ, GASTROENTEROLOJİ BİLİM DALI
E-Mail : drmehmetdemir@yahoo.com

Kayıt , Konaklama ve Sponsorluklar ile İlgili Yazışmalar İçin
Sekreterya

Dinçer BURAKÇIN
STOA TRAVEL
Telefon : +90 507 677 77 67
E-Mail : info@stoatravel.com