DAVET

Kıymetli Meslektaşlarım,
Anadolu Gastroenteroloji Günlerinin 04-06 Mayıs 2023 tarihlerinde Cumhuriyetin 100. Yılında Cumhuriyetin temelinin atıldığı Erzurum’da yapılacağını duyurmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Gastrointestinal ve hepatobiliyer hastalıklarla ilgili bilgilerimizin hem uluslararası literatür hem de kliniklerimizin kendi tecrübeleri ışığında Anadolu'nun değişik şehirlerinde güncellendiği bu toplantılar, gittikçe artan katılımcıları ile gelenekselleşmiştir. Bu yıl da sizlerle birlikte konuşarak, tartışarak ve interaktif ortamlar yaratarak keyifli bir 3 gün geçireceğiz. Program başta gastroenteroloji olmak üzere iç hastalıkları, genel cerrahi, Enfeksiyon hastalıkları ve aile hekimliği uzmanlarının ilgisini çekecek şekilde planlandı. Yaklaşık 100 hekimin katılımı beklenmektedir. Sizleri Dadaşlar diyarı Erzurum’u görmeye ve bu bilimsel şölende hep birlikte olmaya davet ediyoruz. Katkılarınızdan dolayı şimdiden teşekkür ederiz.
Saygılarımla,

Sempozyum Düzenleme Kurulu Adına
Prof. Dr. Hakan DURSUN