BİLİMSEL PROGRAM

04 Mayıs 2023 Perşembe

KURS

Atatürk Üniversitesi Endoskopi Ünitesi

13:00-17:00

İntestinal Ultrasonografi Kursu
Konuşmacılar: İlhami Yüksel, Bülent Albayrak, Yasir F. Çağın

Atatürk Üniversitesi Endoskopi Ünitesi

13:00-17:00

Gastrointestinal Motilite Kursu
Konuşmacılar: Fehmi Ateş, Aşkın Erdoğan

Salon A

PANEL 1: Her gün mutlaka gelirler
Oturum Başkanları: Fehmi Ateş, Remzi Akdoğan, Sedat Çiftel

17:00-17:15

Bir çuval ilaç ve Refrakter dispepsi
Konuşmacı: Ahmet Uyanıkoğlu

17:15-17:30

Kabızlık; hastalık mı, kader mi?
Konuşmacı: Kader Irak

17:30-17:45

Kronik diareli atasözü “Ev alma WC al”
Konuşmacı: Halil Atasoy

17:45-18:00

TARTIŞMA

18:00

AKŞAM YEMEĞİ

Salon B

PANEL 2: GIS ve Fibrozis
Oturum Başkanları: Ömer Yılmaz, Ahmet Ramiz Baykan

17:00-17:15

IgG4 ilişkili hastalıkta Biliyer fibrozis
Konuşmacı: Mesut Aydın

17:15-17:30

Eozinofilik özafajit ve özafajiyal fibrozis
Konuşmacı: Mehmet Asıl

17:30-17:45

NASH te fibrozis
Konuşmacı: Şule Poturoğlu

17:45-18:00

TARTIŞMA

18:00

AKŞAM YEMEĞİ

Salon C

05 Mayıs 2023 Cuma

Salon A

PANEL 3: Kronik viral hepatitler
Oturum Başkanları: Ramazan İdilman, Faruk Karakeçili, Zühal Özkurt

09:00-09:15

İmmun süpresif hastalarda Hepatit B profilaksisinde değişen bir durum var mı?
Konuşmacı: Feyza Dilber

09:15-09:30

Viral Hepatit eliminasyonunda neredeyiz?
Konuşmacı: Suna Yapılı

09:30-09:45

Kronik hepatit D: Artık tedavi edebilecek miyiz?
Konuşmacı: Fatih Güzelbulut

09:45-10:00

Kronik viral hepatilerde hepatosellüler karsinoma surveyans programı
Konuşmacı: Emel Ahıshalı

10:00-10:05

TARTIŞMA

10:05-10:15

AÇILIŞ TÖRENİ

10:15-11:00

Janssen Uydu Sempozyumu
Konu: İnflamatuvar Bağırsak Hastalıklarının Tedavisinde Stelara®
Oturum Başkanları: Mehmet Demir
Konuşmacı: Burçak Evren Taşdoğan

PANEL 5: Karaciğer Hastalıklarına Güncel Yaklaşım
Oturum Başkanları: Ulus Salih Akarca, Ayşe Albayrak, Abdullah Sonsuz

11:00-11:15

Gri zondaki kronik hepatit B hastalarında tedavi kararı
Konuşmacı:Mustafa Kemal Çelen

11:15-11:30

Hepatit C li hastalarda pangenotipik tedaviler
Konuşmacı: Zeki Karasu

11:30-11:45

Abdominal US rapor sonucu: KC US da yağlanma var. Yol haritam ne olmalı?
Konuşmacı: Murat Akyıldız

11:45-12:00

Kronik Hepatit B hastalarında alkole bağlı olmayan yağlı karaciğer hastalığı
Konuşmacı: Mehmet Demir

12:00-12:15

TARTIŞMA

12:15-14:00

ÖĞLE YEMEĞİ

PANEL 7: Gastrointestinal polip ve submukozal lezyonlara yaklaşım
Oturum Başkanları: Ali Demir, İbrahim Halil Bahçecioğlu, Ahmet Bektaş

14:00-14:15

Kolorektal lezyonların karakterizasyonu: Mevcut sınıflamalar (NICE, JNET vs.)
Konuşmacı: Süleyman Günay

14:15-14:30

Kolon polibinin karakterizasyonuna göre tedavi seçimi
Konuşmacı: Erdem Akbal

14:30-14:45

Submukozal lezyon: Kimi görmezden gelelim, kimi hangi yöntemle tedavi edelim?
Konuşmacı: Erkin Öztaş

14:45-15:00

TARTIŞMA

15:00-15:15

KAHVE MOLASI

15:15-16:00

Amgen Uydu Sempozyumu
Konu: Inflamatuar Bağırsak Hastalıklarının Tedavisinde "AMGEVITA"
Oturum Başkanları: Mehmet Demir
Konuşmacı: İlhami Yüksel, Şule Poturoğlu

PANEL 9: İnflamatuar bağırsak hastalıkları
Oturum Başkanları: Murat Harputluoğlu, Mehmet Arhan, Elif Yorulmaz

16:00-16:15

Akut şiddetli ülseratif kolite yaklaşım: Medikal tedavi seçenekleri, doz ve süre ne olmalı?
Konuşmacı: Alparslan Tanoğlu

16:15-16:30

Biyolojik tedaviye direnç gelişti, ne yapayım?
Konuşmacı: Burçak Evren Taşdoğan

16:30-16:45

Tedaviye dirençli perianal crohn hastalarına yaklaşım
Konuşmacı: Ahmet Yozgat

16:45-17:00

TARTIŞMA

PANEL 11: Pankreas hastalıkları
Oturum Başkanları: Galip Ersöz, Mehmet Aslan, Yasemin Balaban

17:00-17:15

Kronik Pankreatitte yeni ne var?
Konuşmacı: Deniz Öğütmen Koç

17:15-17:30

İPMN; Tümör öncüsü mü, Tümör mü?
Konuşmacı: Salih Tokmak

17:30-17:45

Pankreas Adeno kanserinde EUS FNA sitolojisinde zorluklar
Konuşmacı: Emrah Alper

17:45-18:00

Pankreasın kistik lezyonlarında algoritma
Konuşmacı: Yücel Üstündağ

18:00-18:15

Post-ERCP pankreatitte değişen bir şey var mı?
Konuşmacı: Murat Kekilli

18:15-18:30

Tartışma

19:00

AKŞAM YEMEĞİ

Salon B

PANEL 4: İlaçlar dost mu, düşman mı?
Oturum Başkanları: Orhan Özgür, Ebubekir Şenateş, Cem Aygün

09:00-09:15

İlacın indüklediği özafajit ve gastrit
Konuşmacı: Nevin Akçaer Öztürk

09:15-09:30

İlacın indüklediği kolit
Konuşmacı: Gülhan Kanat Ünler

09:30-09:45

İlacın indüklediği karaciğer hastalığı
Konuşmacı: Sezgin Vatansever

09:45-10:00

İlacın indüklediği pankreatit
Konuşmacı: Yasemin Gökten

10:00-10:05

TARTIŞMA

10:05-10:15

AÇILIŞ TÖRENİ

PANEL 6: Gastroenterolojide surveyans protokolleri
Oturum Başkanları: Necati Örmeci, Yüksel Seçkin

11:00-11:15

Gastrik intestinal metaplazi ve atrofide takip protokolleri nasıl olmalı?
Konuşmacı: Nihat Okçu

11:15-11:30

Barrett özofagusta takip protokolleri nasıl olmalı?
Konuşmacı: Ramazan Dertli

11:30-11:45

Kolorektal poliplerde takip kolonoskopileri nasıl olmalı?
Konuşmacı: Sami Fidan

11:45-12:00

İnflamatuar barsak hastalarında kolonoskopik takip protokolleri nasıl olmalı?
Konuşmacı: Yavuz Beyazıt

12:00-12:15

TARTIŞMA

12:15-14:00

ÖĞLE YEMEĞİ

PANEL 8: GİS Hastalıklarında Yoğun Bakım yönetimi
Oturum Başkanları: Metin Uzman, Mesut Sezikli

14:00-14:15

Yoğun Bakım hastasında Gastrointestinal sistem kanamalarının yönetimi
Konuşmacı: Arif Mansur Coşar

14:15-14:30

Yoğun bakımdaki Kronik Karaciğer hastasının yönetimi
Konuşmacı: Meral Akdoğan Kayhan

14:30-14:45

Akut Pankreatit hastasının Yoğun bakımdaki yönetimi
Konuşmacı: Aydın Şeref Köksal

14:45-15:00

TARTIŞMA

15:00-15:15

KAHVE MOLASI

PANEL 10: GIS hastalıkları ve nutrisyon
Oturum Başkanları: Kürşad Türkdoğan, Bilal Toka, Adil Coşkun

16:00-16:15

Akut pankreatitte nutrisyon ve antibiyotik kullanımı
Konuşmacı: Serkan Cerrah

16:15-16:30

Sirozda Nutrisyon tedavisi
Konuşmacı: Ufuk Avcıoğlu

16:30-16:45

Eozinofilik özafajit ve GÖRH te diyet tedavisi
Konuşmacı: Murat Bıyık

16:45-17:00

TARTIŞMA

PANEL 12: Sirozda ben böyle yapıyorum
Oturum Başkanları: Abdülkadir Dökmeci, Kendal Yalçın, Orhan Coşkun

17:00-17:15

Adım adım refrakter assit tedavisi
Konuşmacı: Mustafa Çelik

17:15-17:30

Hepatik ensefolopatinin yönetimi
Konuşmacı: Murat Taner Gülşen

17:30-17:45

Refrakter varis kanaması
Konuşmacı: Ayşe Kefeli

17:45-18:00

Sirozda hiponatremi yönetimi
Konuşmacı: Yusuf Kayar

18:00-18:15

Kronik karaciğer hastalığı zemininde gelişmiş Akut karaciğer yetmezliğinde karaciğer transplantasyonu
Konuşmacı: Ayhan Dinçkan

18:15-18:30

Tartışma

19:00

AKŞAM YEMEĞİ

Salon C

Sözlü Bildiriler 1
Oturum Başkanları: Sabiye Akbulut, Abdurrahim Sayılır

09:00-09:30

Malign biliyer darlıkların tanısında fırçalama sayısı ve duyarlılık
Konuşmacı: Bilal Toka

Epstein-Barr Virüs (EBV) enfeksiyonun neden olduğu akut pankreatit olgusu
Konuşmacı: Haluk Erdogan

Sitagliptin Kullanımına Bağlı Tekrarlayan Akut Pankreatit: Olgu Sunumu
Konuşmacı: Süleyman Sari

Gastrointestinal submukozal lezyonların lineer endosonografi ile değerlendirilmesi
Konuşmacı: Süleyman Yıldırım

Sözlü Bildiriler 2
Oturum Başkanları: Nazım Eken, Mehmet Sarı

09:30-10:00

İnflamatuar bağırsak hastalığında ekstra intestinal manifestayon olarak kolelityazis sıklığı
Konuşmacı Ayşe Kefeli

İnflamatuar Barsak Hastalığında Major Abdominal Cerrahi: Tersiyer Tek Merkez Deneyimi
Konuşmacı: Yavuz Çağır

Bir olgu nedeniyle kollajenöz kolite yaklaşım
Konuşmacı: Halil Atasoy

Mezenterik pannikülit ile prezente olan kolon kanseri
Konuşmacı: Ahmet Uyanıkoğlu

Sözlü Bildiriler 3
Oturum Başkanları: Feyzullah Uçmak, Aliye Soylu

14:00-14:30

Laparoskopik sleeve gastrektomi sonrası kaçakların endoskopik tedavisi
Konuşmacı: Erhan Alkan

Nadir Bir Üst GİS Kanama Nedeni: İntragastrik Poşet
Konuşmacı: Erdi Şeker

Varis dışı üst gastrointestinal sistem kanama paterninin Aydın bölgesinde son 20 yıl içindeki değişimi
Konuşmacı: İsmail Taşkiran

Eksternale Migre ve Kardiyaya Oturmuş Lumen Apposing Metal Stentin Endoskopik Olarak Çıkartılması ve Mukozal Defektin Kapatılması
Konuşmacı: İlhami Yüksel

Sözlü Bildiriler 4
Oturum Başkanları: Fatma Kesmez Can, Handan Alay

16:00-16:45

Shear Wawe Elastografi (SWE) ile Karaciğerin değerlendirilmesinde Transabdominal SWE ile Endoskopik SWE karşılaştırılması: Ön rapor
Konuşmacı: Fatih Albayrak

Hepatit C Tedavisinde Kullanılan Glekaprevir + Pibrentasvirin (MAVİRET) Non-İnvaziv Skorlarına Etkisi Var mı?
Konuşmacı: Mehmet Yıldız

Anti-tümör nekrozis faktör-α tedavi alan hastaların hepatit B virüs reaktivasyon riski
Konuşmacı: Serdar Durak

Non alkolik yağlı karaciğer hastalığında Monosit/HDL oranının önemi
Konuşmacı: Sedat Çiftel

Sözlü Bildiriler 5
Oturum Başkanları: Nurettin Tunç, Hüseyin Kaçmaz

17:00-17:30

Kolon Polipli ve Kolorektal Kanserli Hastalarda Serum NO ve TGF-Β1’ İn Klinik Önemi
Konuşmacı Zuhal Köksal

Alt Gastrointestinal Kanamanın Nadir Bir Nedeni; Primer Rektal Maling Melanom
Konuşmacı: Muhammed Yalçın

Siprofloksasine Bağlı Kolonik Ülserlerle Seyreden Nadir Bir DRESS Vakası; Olgu Sunumu
Konuşmacı: Mehmet Yıldız

Mide metastazı ile başvuran malign melanoma olgusu
Konuşmacı: Ali Uzel

Gastrik Biyopside Saptanan Ektopik Tükürük Bezi, Benzersiz Bir Olgu Sunumu
Konuşmacı: Mürsel Karadavut

06 Mayıs 2023 Cumartesi

Salon A

PANEL 13: İleri̇ Endoskopi̇
Oturum Başkanları: Deniz Duman, Fatih Tekin

09:00-09:20

Endoskopik İşlemlerde Koter kullanımına ait ip uçları
Konuşmacı: Hüseyin Ataseven

09:20-09:40

Biliyer darlıklarda kolanjioskopi: Kime, ne zaman ?
Konuşmacı: Hakan Şentürk

09:40-10:00

Tanısal EUS ta karanlık taraf: Endoskopik Doppler Ultrasonografi (EDUS)
Konuşmacı: Fatih Albayrak

10:00-10:20

A’dan Z’ ye POEM: POEM variantları
Konuşmacı: Bahri Abaylı

10:20-10:30

TARTIŞMA

10:30-10:45

KAHVE MOLASI

PANEL 15: Üst GİS kanserlerinde erken tanı
Oturum Başkanları: Oğuz Üsküdar, Rafet Mete

10:30-10:45

Özofagus kanserinin erken tanısı
Konuşmacı: Fatih Arslan

10:45-11:00

Mide kanserinin erken tanısı
Konuşmacı: Müge Ustaoğlu

11:00-11:15

TARTIŞMA

11:15-12:30

PANEL 18: Akılcı İlaç Kullanımı
Oturum Başkanları: Hilmi Ataseven, Hakan Dursun, Fatih Albayrak
Konuşmacı: Mehmet Demir

14:30-15:00

KAPANIŞ TÖRENİ
Konuşmacılar: Hakan Dursun, Fatih Albayrak

Salon B

PANEL 14: Gastroenteroloji Polikliniğinden Seçmeler
Oturum Başkanları: Mehmet Dursun, Mukaddes Tozlu, Ömer Öztürk

09:00-09:20

Helicobacter pylori : Kimi nasıl tedavi edelim ? Tedaviye dirençliyse ne yapalım?
Konuşmacı: Mehmet Ali Kösekli

09:20-09:40

Gerçek Hayattan Vakalarla Wilson Hastalığı
Konuşmacı: Kadir Demir

09:40-10:00

İrritabl Barsak Sendromunda yeni tedavi seçenekleri
Konuşmacı: Engin Altınkaya

10:00-10:20

Primer Biliyer Kolanjiopatinin yönetimi
Konuşmacı: Mehmet Yalnız

10:20-10:30

TARTIŞMA

10:30-10:45

KAHVE MOLASI

PANEL 16: Gastroenterolojide Plazmaferez uygulamaları
Oturum Başkanları: Ebru Akın, Firdevs Topal

10:45-11:00

İBH’da Plazmaferez kullanımı
Konuşmacı: Hakan Yüceyar

11:00-11:15

Hipertrigliseridemiye bağlı Akut pankreatitli hastaya yaklaşım
Konuşmacı: Yılmaz Bilgiç

11:15-11:30

TARTIŞMA

Salon C

Sözlü Bildiriler 6
Oturum Başkanları: Abdülhalim Baki, Bilal Toka

09:00-09:30

Dissinerjik Dışkılama Paterni olan Hastalarda Fizyoterapist Eşliğinde Pelvik Taban Fizyoterapisinin Klinik Faydaları: Tek Merkez Deneyimi
Konuşmacı: Fatih Saygili

Çocukluk çağında çölyak hastalığı tanısında bulbus ve distal duodenum biyopsilerinin karşılaştırılması
Konuşmacı: Duygu Demirtaş

Özofagus tutulumu ile giden Steven-Johnson Sendromu
Konuşmacı: Ceylan Keskin

Akut Özefageal Nekroz'lu hastalar: Retrospektif vaka serisi
Konuşmacı: Ekrem Aslan