Bilimsel ProgramProgram

BİLİMSEL PROGRAM
17 Mart 2022 Perşembe 3. HARRAN ÜNİVERSİTESİ-ERCP-EUS-FİBROSCAN KURSU
Saat Harran Üniversitesi Ameliyathane Harran Üniversitesi Endoskopi Ünitesi 1-2 Harran Üniversitesi Endoskopi Ünitesi 1-3
09:00 - 14:30 ERCP
Cumali Efe, Mehmet Asıl ,Ümit Akyüz, Arif Mansur Coşar
EUS-FİBROSCAN
Ahmet Uyanıkoğlu, Fatih Albayrak, Yusuf Yılmaz, Ebubekir Şenateş
İleri endoksopik işlemlerde hemşirelik kursu
Ahmet Uyanıkoğlu, Fatih Albayrak
SALON A SALON B SALON C
  Sözlü Bildiriler 1
Oturum Başkanları: İlhami Yüksel, Hilmi Ataseven, Firdevs Topal
Sözlü Bildiriler 2
Oturum Başkanları: Adil Coşkun, Murat Bıyık, Sabiye Akbulut

15:00 - 15:30 Crohn ileo-kolitli gebe vakada, intestinal ultrasonografi ile aktivasyonun saptanması: Video olgu sunumu
Konuşmacı: Kenan Koşar

Ampuller Adenomlu Bir Olguda Endoskopik Papillektomi: Video
Konuşmacı: İlhami Yüksel

Ampulla vateri tümörlerinde endoskopik ampullektomi sonuçlarımız
Konuşmacı: Sami Fidan
15:00 - 15:30 Karaciğer hastalıklarında kullanılan skorlamalar malign-benign kolestaz ayrımında kullanılabilir mi?
Konuşmacı: Ufuk Avcıoğlu

Hepatit C’li hastaların klinik ve tedavilerinin değerlendirilmesi
Konuşmacı: İbrahim Bayhan

Kronik Hepatit C hastalarında Glekaprevir/pibrentansir’in gerçek yaşam verileri: Tek merkez deneyimi
Konuşmacı: Mehmet Demir

Karaciğer nakil alıcılarında COVID-19 ası deneyimi: Tek merkez verileri
Konuşmacı: Derya Arı

  Sözlü Bildiriler 3
Oturum Başkanları: İlhami Yüksel, Hilmi Ataseven, Firdevs Topal
Sözlü Bildiriler 4
Oturum Başkanları: Adil Coşkun, Murat Bıyık, Sabiye Akbulut

15:30 - 16:00 Diyaliz hastasında asitle prezente peritonitis karsinomatoza
Konuşmacı: Evgi Can

Asit etiyolojisindeki nadir sebeplerden hipotiroidili hasta olgu sunumu
Konuşmacı: Nabi Kına

Nonspesifik Özofagus Motor Hastalıkları Olan Hastaların Demografik ve Klinik Özellikleri
Konuşmacı: Ömer Öztürk

15:30 - 16:00 Hepatit C Hastalarında Glekaprevir/Pibrentasvir Tedavisi: İlk Deneyimler
Konuşmacı: Tuba Damar Çakırca

İnflamatuar Barsak Hastalığında Seksüel Disfonksiyon
Konuşmacı: Delyadil Karakaş Kılıç

733 İnflamatuvar Barsak Hastasının Demografik Verilerinin Değerlendirilmesi: Tersiyer Tek Merkez Deneyim (2006-2020)
Konuşmacı: Engin Uçar
16:00 - 16:15 KAHVE MOLASI 16:00 - 16:15 KAHVE MOLASI
PANEL 1:
İleri endoskopik işlemler
Oturum Başkanları: Fatih Tekin, Erkin Öztaş, Beytullah Yıldırm
PANEL 2:
GİS Hastalıklarında preop değerlendirme
Oturum Başkanları: Murat Kekili, Şule Poturoğlu
17:00 - 17:15 Kolonda EMR ve piecemeal EMR
Konuşmacı: Müge Ustaoğlu
17:00 - 17:15 Antiagregan-Antikoagülan kullanan hastada GİS Kanama Yönetimi
Konuşmacı: Arif Mansur Coşar
17:15 - 17:30 Kolonda ESD
Konuşmacı: Süleyman Günay
17:15 - 17:30 Karaciğer Hastalıkları pre-op değerlendirme
Konuşmacı: Abdurrahman Şahin
17:30 - 17:45 POEM
Konuşmacı: Bahri Abaylı
17:30 - 17:45 İBH’lı hastaların pre-post operatif yönetimi
Konuşmacı: Öykü Tayfur Yürekli
17:45 - 18:00 TARTIŞMA 17:45 - 18:00 TARTIŞMA
18:00 AKŞAM YEMEĞİ 18:00 AKŞAM YEMEĞİ
18 Mart 2022 Cuma SALON A SALON B SALON C
  PANEL 3:
Hepatosellüler Kanser
Oturum Başkanları: Engin Altıntaş, Abdullah Özgönül
  PANEL 4:
Metabolik Karaciğer hastalıkları, Obezite
Oturum Başkanları: Abdullah Sonsuz, Galip Ersöz, M. Ali Eren
Sözlü Bildiriler 4
Oturum Başkanları: Metin Uzman, Engin Altınkaya, Yasemin Gökden
08:15 - 08.30 Türkiyede Hepatosellüler kanser epidemiyoloji: yeni ne var?
Konuşmacı: Sezgin Vatansever
08:15 - 08.30 Obezitenin medikal tedavisinde yeni ne var?
Konuşmacı: Cem Aygün
08:20 - 09:20 Özofagus Darlıklarının Tanısı ve Endoskopik Tedavisi Deneyimlerimiz
Konuşmacı: Mehmet Önder Ekmen

Anemi ile prezente olan tüberküloz peritonit
Konuşmacı: İbrahim Bayhan

Kist hidatik ile süperpoze olmuş ciddi akut hepatit B: olgu sunumu
Konuşmacı: Muhammed Emin Ergün

Akut Böbrek Yetmezliğiyle Prezente olan Morgagni Hernisi
Konuşmacı: Mehmet Ali Kösekli

Amoksisilin-klavulanata bağlı karaciğer hasarı ile eşzamanlı akut EBV hepatiti - Bir olgu sunumu ve literatür incelemesi
Konuşmacı : Mehmet Yıldız

Kronik Hepatit B Tanısı İle Takip Edilen Tenofovir Ve Entekavir Kullanan Hastalarda Etkinlik Ve Renal Güvenlik
Konuşmacı: Erdi Şeker

G1/1b Kronik C Hepatiti Tedavisinde« Glecaprevir/Pibrentasvir » Gerçek Yaşam Verileri
Konuşmacı: Çiğdem Mermutluoğlu

08.30 - 08:45 Hepatosellüer kanser taramasında yeni ne var?
Konuşmacı: Kadri Atay
08.30 - 08:45 NAFLD/MAFLD tanısında yeni ne var?
Konuşmacı: Halil İbrahim Bahçecioğlu
08:45 - 09:00 HCC de Lokalrejionel tedavilerde yeni var?
Konuşmacı: Tuğsan Ballı
08:45 - 09:00 NAFLD/MAFLD tedavisinde yeni ne var?
Konuşmacı: Gupse Adalı
09:00 - 09:15 Hepatosellülerkanserin sistemik tedavisinde yeni ne var?
Konuşmacı: Sezer Sağlam
09:00 - 09:15 Gauche ve Fabry hastalığında tanı ve tedavi; Yeni ne var?
Konuşmacı: Murat Aladağ
09:15 - 09:20 TARTIŞMA 09:15 - 09:20 TARTIŞMA
09:20 - 09:30 KAHVE MOLASI 09:20 - 09:30 KAHVE MOLASI
09:30 - 09:45 AÇILIŞ TÖRENİ
09:45 - 10:30 Gilead Uydu Sempozyumu
Konu : "Kronik Hepatit B Yönetiminde Bütüncül Yaklaşım"
Oturum Başkanı: Murat Aladağ, İbrahim Halil Bahçecioğlu
Konuşmacılar: Hakan Dursun, Ahmet Uyanıkoğlu
  PANEL 5:
Karaciğer transplantasyonu
Oturum Başkanları: Abdulkadir Dökmeci, Mehmet Yılmaz, Ayhan Dinçkan
  PANEL 6: Gebelik ve GİS Hastalıkları
Oturum Başkanları: Ahmet Bektaş, İdris Kırhan
Sözlü Bildiriler 5
Oturum Başkanları: Kürşad Türkdoğan, Fatih Güzelbulut
10:30 - 10:45 Karaciğer transplantasyonu kime ne zaman?
Konuşmacı: Yaşar Tuna
10:30 - 10:45 Gebelikte sık görülen gis semptomları yönetimi
Konuşmacı: Nevin Akçer Öztürk
10:30 - 11:30 Yeni sentez nikotinamid türevli bileşik dc-14’ün SNU-1 mide kanseri hücreleri üzerinde antiproliferatif etkisinin incelenmesi
Konuşmacı: Melih Turan Gürlemez

Fibroinflamatuvar Karakterde Darlığı Olan Crohn Hastalığı’nda, Exclusive Enteral Nutrisyon+Haftalık Adalimumab Deneyimi
Konuşmacı: Salih Tokmak

İnflamatuar bağırsak hastalıklarının koroid, maküla ve retina sinir lifi kalınlığı üzerine etkisi
Konuşmacı: Müslüm Toptan

Asit nedeniyle takip edilen hastaların retrospektif analizi
Konuşmacı: Ensar Gazi Göçer

Aterojenik İndeks: Alkolsüz Yağlı Karaciğer Göstergesi mi?
Konuşmacı: Ahmed Ramiz Baykan

Periampuller divertikülü olan hastalarda ERCP (Endoskopik Retrograd Kolanjiopankreotografi) özellikleri ve sonuçları
Konuşmacı: Serkan Cerrah

Gastroözofageal Reflüde Laparoskopik Toupet Fundoplikasyon Deneyimimiz
Konuşmacı: Ahmet Bertan

Gastrointestinal Sistem Kanamasıyla Prezente Olan Yeni Tanı Üst Gastrointestinal Maligniteli Hastaların Klinik Sonuçları
Konuşmacı: Muhammed Bahaddin Durak

10:45 - 11:00 HBV li hastada karaciğer transplantasyonu sonrası takip
Konuşmacı: Murat Harputluoğlu
10:45 - 11:00 Gebelikte görülen Karaciğer Hastalıkları
Konuşmacı: Savaş Göktürk
11:00 - 11:15 Karaciğer transplatasyonu sonrası malignite takibi
Konuşmacı: Meral Akdoğan
11:00 - 11:15 Kronik Karaciğer Hastası Gebe Kalırsa Ne Yapalım?
Konuşmacı: Kader Irak
11:15 - 11:30 MELD veya diğer skorlama sistemleri pratik hayat tüm hastaları kapsıyor mu?
Konuşmacı: İbrahim Aliosmanoğlu
11:15 - 11:30 İBH Hastası Gebe Kalırsa Ne Yapalım?
Konuşmacı: Burçak Evren Taşdoğan
11:30 - 11:35 TARTIŞMA
11:30 - 11:35 TARTIŞMA
12:30 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
12:30 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ 12:30 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
14:00 - 14:45 Abdi İbrahim Uydu Sempozyumu
Konu : "KHB Tedavisi Ne Zaman Zor Zor Olgular Zor Kararlar"
Oturum Başkanı: Kendal Yalçın
Konuşmacı: Cumali Efe
  PANEL 7:
Kronik viral hepatit
Oturum Başkanları: Murat Tuncer, Fehmi Tabak, Rahmet Güner, Hürrem Bodur, Necati Yenice
  PANEL 8:
İnflamatuar bağırsak hastalıkları
Oturum Başkanları: Fatih Beşışık, Hadi Yaşa, Ali Demir
Sözlü Bildiriler 6
Oturum Başkanları: Adnan Taş, Edip Uçar, Ganiye Tileylioğlu
14:45 - 15:00 Yeni biyolojik ajanlar ve diğer yeni immünosupresyon hastalarında HBV Reaktivasyonu - Kimlerin Profilaksiye İhtiyacı Var?
Konuşmacı: Mustafa Kemal Çelen
14:45 - 15:00 İBH da 5 ASA bileşikleri: yeni ne var
Konuşmacı: Banu Kara
14:45 - 15:45 Kronik Hepatit B hastalarında nonalkolik yağlı karaciğer hastalığı sıklığı
Konuşmacı: Mehmet Demir

Uzun dönem tenofovir disoprosiksil fumarat tedavisi alan kronik hepatit B tedavisi alan hastalarda EASL klavuzuna göre entekavir endikasyon sıklığı
Konuşmacı: Mehmet Demir

ornidazol kullanımı sonrası akut karaciğer yetmezliği:2 olgu sunumu
Konuşmacı: Ersin Batıbay

Familial adenomatöz polipozisli hastaların ince bağırsaklarının video kapsül endoskopi ile değerlendirilmesi
Konuşmacı: Fatma Ebru Akın

İkinci Basamak Devlet Hastanesinde Kolonoskopik Polipektomi Sonuçlarımız
Konuşmacı: Fırat Erkmen

Akut pankreatitli hastalarda idrar organik asit profilinin incelenmesi
Konuşmacı: Nihayet Bayraktar

15:00 - 15:15 İmmüntoleran hastalarda ve hafif inflamatuar aktivitesi olanlarda tedavi etkin ve faydalı mı?
Konuşmacı: Bilgehan Aygen
15:00 - 15:15 İmünomodülatör tedaviye cevapsız ülseratif koliti hastanın optimal yönetimi
Konuşmacı: Ayşe Pehlivan Kefeli
15:15 - 15:30 HBV de yeni Biyobelirteçler, ne işimize yarayacak?
Konuşmacı: Sabahattin Kaymakoğlu
15:15 - 15:30 İmünomodülatör tedaviye cevapsız crohn hastasının optimal yönetimi
Konuşmacı:Oğuzhan Yıldırım
15:30 - 15:45 TARTIŞMA
15:30 - 15:45 TARTIŞMA
15:45 - 16:00 KAHVE MOLASI 15:45 - 16:00 KAHVE MOLASI
16:00 - 16:45 Janssen Uydu Sempozyumu
Konu : " İnflamatuvar Barsak Hastalıkları Tedavisinde Ustekinumab"
Oturum Başkanı: Mehmet Demir
Konuşmacı: Fehmi Ateş
  PANEL 9:
Kronik viral hepatit
Oturum Başkanları: Ulus Salih Akarca, Yusuf Önlen, Neşe Demirtürk, Mehmet Koruk
  PANEL 10:
İnflamatuar bağırsak hastalıkları
Oturum Başkanları: Murat Taner Gülşen, Mehmet Yalnız
Sözlü Bildiriler 7
Oturum Başkanları: İlker Şen, Haluk Erdoğan, Tayibe Bal
17:00 - 17:15 Gebelikte HBV yönetimi: Yeni ne var?
Konuşmacı: Mehmet Asıl
17:00 - 17:15 1. Basamak Biyolojik ajanlara cevapsız ülseratif kolitli hastanın optimal yönetimi
Konuşmacı: Can Gönen
17:00 - 17:45 Malign disfajide özofageal stent uygulaması: Tek merkez deneyimi
Konuşmacı: Serdar Durak

Hepatosellüler kanserli hastalarda portal ven trombozu sıklığı
Konuşmacı: Süleyman Sari

Nöroendokrin (NET)tümörlerle ilgili üçüncü basamak merkez deneyimimiz
Konuşmacı: Remzi Adnan Akdoğan

Asit tetkik hastasında tanısı cerrahi ile konulan olgu: Peritoneal malign mezotelyoma
Konuşmacı: Ali Rıza Çalışkan

Akut pankreatite bağlı diyabetik ketoasidoz gelişen gebe hasta: olgu sunumu
Konuşmacı: Mehmet Selim Mamiş

Akut pankreatitte ilk değerlendirmede mortaliteyi ne gösterir?
Konuşmacı: Abdurrahman Şahin

17:15 - 17:30 Hepatit B ve HDV eleminasyonu: Türkiye dünyada nerede?
Konuşmacı: Ebubekir Şenateş
17:15 - 17:30 1. Basamak Biyolojik ajanlara cevapsız crohn hastanın optimal yönetimi
Konuşmacı: Bülent Albayrak
17:30 - 17:45 HCV eleminasyonu: yeni ne var
Konuşmacı: Mehmet Çabalak
17:30 - 17:45 İBH hastalığında biyobenzerlerin kullanımı
Konuşmacı: Elif Sarıtaş Yüksel
17:45 - 18:00 TARTIŞMA
17:45 - 18:00 TARTIŞMA
  PANEL 11: Gastroİntestinal motilite hastalıkları( Boğazımda düğümsün! Yutkunsam gideceksin, gitmezsen ben ölürüm...!)
Oturum Başkanları: Zeynel Mungan, Cengiz Pata, Muhsin Kaya, Yüksel Seçkin
  PANEL 12: Pankreas hastalıkları
Oturum Başkanları: Cem Kalaycı, Aliye Soylu
Sözlü Bildiriler 8
Oturum Başkanları: Yahya Atayan, Nurettin Tunç
18:00 - 18:15 Yutkunamıyorum: Orofarengeal disfaji
Konuşmacı: Sedef Kuran
18:00 - 18:15 Pankreasın ekzorin yetmezliği
Konuşmacı: Kadir Demir
18:00 - 18:30 Kolesistektomili Hastada Sistik Arter Güdük Psödoanevrizmasına Bağlı Hemobili: Olgu Sunumu
Konuşmacı: Hüseyin Yönder

Covid-19 hastalığının karaciğer fonksiyonlarına etkisi
Konuşmacı: Tuba Dumak

Hipertrigliseridemiye bağlı rekürren akut pankreatit
Konuşmacı: Delav Türk

Anorektal Malign Melanom Olgularımız ve Literatürün Gözden Geçirilmesi
Konuşmacı: Ramazan Yolaçan

Hashimoto tanılı hastalarda non-alkolik yağlı karaciğer hastalığı sıklığı ve hematolojik parametreler ile ilişkisi
Konuşmacı: Ali Gökçe

Diyabetik Olmayan Obez Hastalarda Non-Alkolik Karaciğer Yağlanmasının Öngörüsünde Trigliserid-Glukoz İndeksinin Rolü
Konuşmacı: Hüseyin Karaaslan

18:15 - 18:30 Yutkundum, ama boğazımda kaldı: özofageal disfaji
Konuşmacı: Fehmi Ateş
18:15 - 18:30 İPMN; Tümör öncüsü mü, Tümör mü?
Konuşmacı: Emrah Alper
18:30 - 18:45 Dışarı atamıyorum, içimde birikti: konstipasyon
Konuşmacı: Aşkın Erdoğan
18:30 - 18:45 EUS kistogastrostomi- nekrozektomi: dikkat edilmesi gereken püf noktaları
Konuşmacı: Hakan Şentürk
18:45 - 19:00 Batı cephesinde yeni bir şey var mı? Chicago sınıflaması 4
Konuşmacı: Elif Yorulmaz
18:45 - 19:00 Pankreas nöroendokrin tümörleri: Ne zaman ciddiye alalım? Takip mi- cerrahi mi?
Konuşmacı: Yücel Üstündağ
19:00 - 19:15 Doktor derdime bul bir çare: PPİ dirençli reflüye yaklaşım
Konuşmacı: Hakan Ünal
19:00 - 19:15 Periampullar kitlelere farklı bir açıdan bakalım
Konuşmacı: Volkan Adsay
20:00 AKŞAM YEMEĞİ
20:00 AKŞAM YEMEĞİ
20:00 AKŞAM YEMEĞİ
19 Mart 2022 Cumartesi SALON A SALON B SALON C
  PANEL 13:
İleri̇ Endoskopi̇
Oturum Başkanları: Deniz Duman, Aydın Şeref Köksal
  PANEL 14:
Gastroenterolojide sık görülen hastalıklar
Oturum Başkanları: Feyzullah Uçmak, Oğuz Üsküdar, Şenay Koçakoğlu
  Sözlü Bildiriler 9 (Online)
Oturum Başkanları: Ramazan Dertli, Ayşe Albayrak
09:00 - 09:20 EUS da doğru bilinen yanlışlar ve görüntü optimizasyonu
Konuşmacı: Fatih Albayrak
09:00 - 09:20 Helicobacter pylori yeni ne var? Mastrich 5 kriterleri ne getirdi?
Konuşmacı: Mehmet Ali Kösekli
09:00 - 09:45 Alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığı ve fibroziste invaziv olmayan mpv/plt oranının değerlendirilmesi
Konuşmacı: Mustafa Cengiz

Akut pankreatitte bilier-nonbilier ayrımında serum belirteçlerinin prognostik özellikleri
Konuşmacı: Mustafa Cengiz

Nüks kolon kanserinde anastomoz kanlanmasının değerlendirilmesinde indosiyanin green flörosan görüntüleme tekniği
Konuşmacı: Gökhan Giray Akgül

Koledokolitiazis olasılığını belirlemede Gama Glutamil Transferaz düzeyinin tanısal değeri
Konuşmacı: Selcen Özek Keskin

Özefagus kanseri tespit edilen hastada senkron meme kanseri görülmesi: olgu sunumu
Konuşmacı: İbrahim Burak Bahçecioğlu

09:20 - 09:40 EUS da biliyer drenaj: yeni ne var?
Konuşmacı: Serkan Doğan
09:20 - 09:40 Çölyak Hastalığında yeni ne var?
Konuşmacı: Ebru Akın
  Sözlü Bildiriler 10
Oturum Başkanları: Altay Kandemir, Aysun Bozbaş
09:40 - 10:00 Posttransplantasyon hastasında ERCP
Konuşmacı: Yılmaz Bilgiç
09:40 - 10:00 Minimal hepatikensefolopatii: gözden kaçan
Konuşmacı: Mehmet Demir
09:45-10:30 Nonsirotirotik NASH zemininde hepatosellüler kanser Konuşmacı: Muhammet Yıldız

Çocukluk çağı acil üst gastrointestinal sistem endoskopisi uygulamalarında anestezi deneyimlerimiz
Konuşmacı: Tuğba Bingöl Tanrıverdi

Akut Kolesistiti Taklit Eden Primer Apendajitis Epiploika Olgusu
Konuşmacı: Hüseyin Kaçmaz

Non-steroid anti-inflamatuar ilaç kullanımına bağlı multiorgan yetmezliği: Olgu sunumu
Konuşmacı: Mehmet Selim Mamiş

Sağlık Çalışanlarında Hepatit A, Hepatit B, Hepatit C ve HIV Seroprevalansı
Konuşmacı: Mehmet Reşat Ceylan

H-PNI (Hemoglobin-Prognostik Nutrisyonel İndeks) ve H-RDW(Hemoglobin-Kırmızı Hücre Dağılımı) Skorlarının Rektum Kanserinde Prognostik Önemi
Konuşmacı: Elif Tuğba Tuncel

10:00 - 10:20 Subepitelyal lezyonlarda EUS Ne zaman ? Kime?
Konuşmacı: Hakan Çamyar
10:00 - 10:20 Boveno 7 kriterleri ne getirdi ?
Konuşmacı: Şehmuz Ölmez
10:20 - 10:30 TARTIŞMA
10:20 - 10:30 TARTIŞMA
10:30 - 10:45 KAHVE MOLASI
10:30 - 10:45 KAHVE MOLASI
10:45 - 11:30 Amgen Uydu Sempozyumu
Konu : "Biyoteknolojiden gelen güç fark yaratır. IBH'ta fark yaratan seçenek."
Oturum Başkanı : Mehmet Demir
Konuşmacılar: İlhami Yüksel, Yasir Furkan Çağın
11:30 - 11:45 KAHVE MOLASI
  PANEL 15:
İnflamatuar barsak hastalığı
Oturum Başkanları: Ertuğrul Kaya Çetin, Nihat Okçu
  PANEL 16:
Gastrointestinal ottoimmün hastalıklar
Oturum Başkanları: Burçak Kayhan, Çiğdem Cindoğlu, Tarkan Karakan
  Sözlü Bildiriler 11 (Online)
Oturum Başkanları: Sami Fidan, Ali Rıza Çalışkan
11:45 - 12:00 Covid 19 pandemisinde İBH yönetiminde yeni ne var?
Konuşmacı: Güray Can
11:45 - 12:00 Mikroskobik Kolit
Konuşmacı: Remzi Akdoğan
11:45 - 13:00 Post-ERCP pankreatit önlenmesinde pankreatik stent etkinliği
Konuşmacı: Fatih Saygılı

Asistan hekimlerin viral hepatitlerle ilgili farkındalık durumunun değerlendirilmesi
Konuşmacı: Gülcan Varol

İnsülin direncinin akut pankreatit şiddetine etkisi
Konuşmacı: Enes Keskin

İmmun yetmezliği olmayan hastada karaciğer enzim yüksekliği ile seyreden cmv gastrit olgusu
Konuşmacı: Nurhan Demir

Şırnak ilinde Covid 19 salgınını içeren bir zaman diliminde alt gastrointestinal sistem belirtileri ile başvuran hastaların endoskopi bulguları: retrospektif çalışma
Konuşmacı: Selma Demirbaş Yüceldi Metastatik Gastrointestinal stromal tümörde tanı tedavi: olgu sunumu
Konuşmacı: Ebru Esen

12:00 - 12:15 İnflamatuar barsak hastalığında aşılama önerileri, yeni ne var?
Konuşmacı: Yusuf Coşkun
12:00 - 12:15 Primer biliyer kolonjiopatide yeni ne var?
Konuşmacı: Berat Ebik
12:15 - 12:30 TARTIŞMA
12:15 - 12:30 TARTIŞMA
  PANEL 17:
Kronik Viral Hepatit
Oturum Başkanları: Necati Örmeci, Kendal Yalçın, M.Reşat Ceylan
  PANEL 18:
Karaciğer yağlanması
Oturum Başkanları: Yusuf Yılmaz, Tevfik Sabuncu, Dursun Çadırcı
12:30-12:45 Kronik Hepatit B Tedavi Endikasyonları Genişletilmeli mi?
Konuşmacı: Feyza Gündüz
12:30-12:45 MAFLD/NASH geri dönüşümlü bir hastalık mı?
Konuşmacı: Müjdat Zeybel
12:45 - 13:00 HBV için yeni tedaviler: küre giden yol
Konuşmacı: Suna Yapalı
12:45 - 13:00 MAFLD/NASH yeni tedaviler ne zaman gelecek?
Konuşmacı: Metin Başaranoğlu
13:00-13:10 TARTIŞMA
13:00-13:10 TARTIŞMA
13:10 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
13:10 - 14:00 ÖĞLE YEMEĞİ
  PANEL 19:
14:00 - 14:30 Akılcı İlaç Kullanımı
Konuşmacı: Mehmet Demir
14:30 - 15:00 KAHVE ARASI
15:00 - 15:10 KAPANIŞ TÖRENİ