İletişimBilimsel Yazışmalar İçin
Bilimsel Sekreterya

Prof. Dr. Ahmet Uyanıkoğlu
Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı
E-Mail : auyanikoglu@hotmail.com
Prof. Dr. Mehmet Demir
Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi, Gastroenteroloji Bilim Dalı
E-Mail : drmehmetdemir@yahoo.com

Kayıt , Konaklama ve Sponsorluklar ile İlgili Yazışmalar İçin
Sekreterya

STOA TRAVEL & ORGANİZASYON
Dinçer Burakçın
Telefon : +90 507 677 77 67
E-Mail : info@stoatravel.com